Ung ombord

Ett av huvudsyftena med Eugenia är att ge ungdomar möjlighet att bekanta sig med traditionell segling i skärgården. Som prentis ges tonåringar unika möjligheter att bekanta sig med en del av skärgårdens levande historia. För de yngre barnen ordnas sjörövarkalas. Det är också populärt att hyra Eugenia för klassresor.