Styrelsen 2018

STYRELSEMEDLEMMAR Henry Engblom (ordförande) Li Näse (viceordförande) Joachim Fabritius Tryggve Röblom Tommy Bergström Tom Westerlund Gunnar Ölander

SUPPLEANTER Peter Jägerskiöld  Torbjörn Hägg Juha Ruusuvuori

Verksamhetsgranskare: Kristian Lindroos Ola LIndholm

FÖRENINGENS SEKRETERARE  ??????