Info för nya däcksmän

När däcksmannakursen är genomförd är det dags att ta följande steg för att bli en behörig däcksman ombord på Eugenia.

1. Boka tid hos en sjömansläkare för att få läkarintyg för sjötjänst
Följande platser har fungerat tidigare: Hälsostationen i Kimito, tel. 02- 4260 400. Turun Perhelääkärit Oy (02) 250 4433 i Åbo och Sjömanshälsovårdcentralen i Åbo tel (02) 269 1583. Sjömanshälsovårdscentraler enligt ort.

2. Fyll i ansökningsblanketten om behörighetsbrev för däcksman
Blanketten finns på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) hemsida, klicka här för att hitta den. Man kan också formulera ansökan själv, men Trafis egen är bekvämaste att fylla i.
(Om du bestämmer dig att lämna in en fritt formulerad ansökan, så det skall vara på papper av A4-storlek. Av ansökan bör det klart och tydligt framgå vilket behörighetsbrev du söker. Glöm inte heller att ange dina kontaktuppgifter (adress och telefonnummer) och förse ansökan med din underskrift.)

Följande bilagor till ansökan krävs:

  • Kopia av giltigt läkarintyg för sjötjänst.
  • Kopia av ID-kort eller av körkort eller av pass (uppslaget med identitetsuppgifter). Även ämbetsbevis fungerar här, om inte ett av föregående finns till hands.
  • Intyg över kursen i första hjälp. (Även en kopia av första hjälp -kurskortet fungerar).
  • Intyg över brandkurs.
  • Intyg över utbildning som gavs ombord på Eugenia under däcksarkursen.

3. Skicka in ansökan med bilagor till Trafiksäkerhetsverket
Trafiksäkerhetsverket
Bemanning och behörigheter/ behörighetsbrev
PB 320
00101 HELSINGFORS

Innan du skickar pappren lönar det sig att kolla ytterligare en gång att du har alla papper som behövs! Ansökan och inskannade/fotograferade bilagor kan skickas med e-post till merimiesyksikko@trafi.fi.

4. Vänta några veckor
Det brukar ta några veckor innan du får behörighetsbrevet i posten. Vänligen lämna en kopia av ditt giltliga behörighetsbrev till någon av Eugenia skeppare. Kopian bevaras ombord på skutan.

Länkar till vidare info om fartygets bemanning och behörigheter
Trafiksäkerhetsverket
Ansökan om behörighetsbrev
Sjömanshälsovårdscentraler enligt ort