Reitit

Eugenia seglar i Åbolandsskärgård kring hemhamnarna: Kasnäs, Dalsbruk och Kalkholmen  i Västanfjärd . Seglingarna går i allmänhet till Bolax,  Örö, Högsåra, Vänö, Jurmo, Brännskär.

Eugenia purjehtii Turunmaan saaristossa, eniten kotisatamien  Kasnäs Taalintehtaan ja Västanfjärdin lähivesillä. Purjehdukset suuntautuvat usein  Bolax,  Örö, Högsåra,  Vänö, Jurmo, Brännskär.