Rutter

 Eugenia seglar i Åbolandsskärgård kring hemhamnarna: Kasnäs, Dalsbruk och Kalkholmen  i Västanfjärd . Seglingarna går i allmänhet till Bolax,  Örö, Högsåra, Vänö, Jurmo, Brännskär.