Sjörövarkalas

Ibland ordnar Pro Kimitoö-skutan r.f. sjörövarkalas för barn under 13 år ombord på Eugenia.

Information om kalasen syns här på våra webbsidor, i Annonsbladet och i kommunens händelsekalender.

Ring vårt bokningsnummer 0440-427 862 eller mejla info@eugenia.fi och be om mer info!