Nybygget 1997-2000

Eugenia-projektet startade i januari 1997. Ett gäng entusiaster kring Sagalunds Museum i Kimito beslöt att föreslå idén för Kimitoöns befolkning. Ett allmänt möte sammankallades på biblioteksvinden i Västanfjärd i februari. Föreningen PRO KIMITOÖ-SKUTAN rf grundades och fick genast 60 medlemmar och budskapet var klart: bygg!

Strategin som lades upp på de första mötena var modig men visade sig senare vara rätt. Bygget påbörjas redan inkommande höst – nu gällde det att skaffa virke, som måste fällas före vårdagjämningen. Ett annat viktigt arbete, att anskaffa finansiering påbörjades likväl och för ändamålet anställdes en verksamhetsledare.

Jan- Erik Enestam, minister och Västanfjärdsbo, lovade ställa upp som Eugenia-projektets beskyddare.

På sommaren 1997 finslipades planerna. Bertil Bonns, känd skut-profil, knöts till projektet som konstruktör. För uppgiften som skeppsbyggmästare hittades en lokal specialist: Erik Österberg, ingenjör med båtbyggarutbildning och över 20 års erfarenhet av träbåtsbyggande!

Den 6 september 1997 sträcktes Eugenias köl, dvs lades på stapelbädden, invid Sagalunds Museum. Därefter började spantbyggnadsskedet som pågick till sommaren 1998. I arbetet deltog förutom skeppsbyggmästaren också timmermannen Igge Scharin och ett tjugotal elever i en arbetskraftsutbildning som ordnades av arbetskraftsmyndigheterna.

Sedan påbörjades bordläggningsarbetet, som leddes av Max Lassén (som byggt bl.a. Jacobstads Wapen) och den svåra konstruktionen av aktern. Hösten 1998 slutfördes bordläggningsarbetet och skutan fick däcksbalkar och så småningom sitt däck.

Den 19 februari flyttades Eugenia närmare havet, till Västanfjärd. Specialtransporten gick bra och Eugenia lades ner på en ny bädd, några meter från vattnet.

På sommaren slutfördes arbetet med skrovet och den 24 juli var det igen dags för en höjdpunkt: sjösättningen. Närmare 4000 personer kantade stränderna kring Lammalaviken i Västanfjärd. Gamla Eugenias sista skeppares dotter Karin Fredriksson, som själv seglat som matros på den ursprungliga Eugenia en sommar i slutet på 30-talet, fick nu i egenskap av gudmor slå sönder champagneflaskan mot förstäven. En timme senare (många tror att byggarna drog ut på tiden med avsikt…) gled hon först majestätiskt, sedan allt snabbare, ner i vattnet. Efteråt blev det en fest utan like.

Vintern 1999-2000 riggades Eugenia. Ett gäng segelsömmare samlades två kvällar i veckan för att sy ihop Eugenias 260 m2 segel.

I riggningsarbetet våren 2000 deltog Allan Palmer från Mariehamn och en stor del av jobbet gjordes på talko. Ett stort arbete gjorde av Tor Sjölund och Tapio Heino, bägge pensionerade sjömän. I olika skeden av byggandet konsulterades även Eyvind Still från Jakobstad.

Maskinerna (2 Sisu-diesel maskiner á 85 hk), axlar och propellrar installerades under sommaren av Svante Stenström.

Den 4 juni 2000, två veckor i förtid, var Eugenia klar. Den första säsongen lyckades också över förväntningarna. Skutan seglade nästan 4000 sjömil och föreningens medlemmar (då redan 290 personer), är stolta och glada över ett lyckat projekt !

Text: Johan Stenbäck

Mera information i boken EUGENIA “Någon måste kunna segla också”