Bli medlem

Om du vill bli medlem i föreningen ring 0440 427 862 eller skriv e-post till adressen info@eugenia.fi och anmäl ditt intresse! Medlemsavgiften 2012 är 17 euro. Det är medlemmarna som ser till att Eugenia är sjövärdig, finputsad och inbjudande. Eugenias besättning utgörs till 100 procent av frivilliga medlemmar. Som medlem av gänget får du ta del i de årliga medlemsseglatserna. Det behövs kunnande av alla de slag för att hålla igång föreningen. Eugenias “talkogäng” ser fram emot ett roligt och givande samarbete med nya intresserade.